Yhteistyötahoille

OTA MEIHIN ROHKEASTI YHTEYTTÄ

Toimimme mielellämme yhteistyössä eri tahojen kanssa ikäihmisten palveluihin ja niiden erilaiseen kehittämiseen, sekä hankkeisiin liittyvissä asioissa.

Haluamme aktiivisesti lisätä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa ja olemme kiinnostuneita yhteistyöstä ikäihmisten elämän merkityksellisyyden kehittämiseksi.

Alla linkkejä ikäihmisten erilaisiin palveluihin, lakeihin, säädöksiin, suosituksiin, sekä yhteistyötahoihin:

 

Tampereen kotitori

Tampereen vanhusneuvosto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Ikääntyminen)

Vanhustyön keskusliitto

Muistiliitto

Muistitesti (Suomen muistiasiantuntijat)

Vahvike (Ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki)

Mummon Kammari

Pirkanmaan Omaishoitajat ry

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023

Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista)

Sosiaalihuoltolaki

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Hyvä saattohoito Suomessa; Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset,
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:6