Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Elämänpuu henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2020. Viimeisin muutos 25.5.2020.

EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR eli General Data Protection Regulation) astui voimaan 25.5.2018. Uusi asetus muuttaa vanhan tietosuojalain sisällön vastaamaan paremmin muuttuvan globaalin markkinatalouden vaatimuksia.

Uudistuksen tarkoituksena on parantaa yksilön oikeuksia henkilötietojensa käsittelyyn liittyvissä asioissa. Samassa yhteydessä yhtenäistetään EU:n alueen lainsäädäntöä henkilötietoja koskien. EU:n alueen valtioiden oma kansallinen lainsäädäntö säilyy, mutta se tulee muuttaa vastaamaan uutta GDPR:n asetusta.

Uusi asetus tuo mukanaan uusia velvoitteita rekisteriä ylläpitäville yrityksille. Laki muun muassa velvoittaa ilmoittamaan vakavista tietoturvaloukkauksista 72 tunnin kuluessa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys/yhteisö: Kristillinen palvelukotiyhdistys Elämän puu ry
Osoite: Jankanraitti 23
Postinumero: 33530
Postitoimipaikka: Tampere
Puhelin: 050 325 6115
sähköposti: sirpa.pursiainen@elamanpuu.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Etunimi: Sirpa
Sukunimi: Pursiainen
Puhelin:
sähköposti:sirpa.pursiainen@elamanpuu.fi

3. Rekisterin nimi

Elämänpuu verkkosivuston käyttö- ja viestintärekisteri

4. Henkiltietojhen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan jotta:

Yhteydenottolomakkeilta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä
Rekisterin tietoja voidaan käyttäjän hyväksymänä käyttää myös sähköpostimarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosuojaseloste

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muut vapaamuotoiset tiedot

Lisäksi tallennamme lomakkeiden/tilauksen lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika), sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot mahdollisten ongelmatilanteiden ja järjestelmän väärinkäytön tunnistamisen varalta.

5.1 Muilta sivuistoilta upotetut sisällöt

Tämän sivuston sivut voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.
Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle

6. Säännö mukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta. Sen lisäksi verkkosivusto kerää automaattisesti lokitietoja.

7. Säännönmukaiset luovutukset

Emme säännönmukaisesti luovuta tietojasi kenellekään.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan esim. sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Sivuston tietoliikenne on salattua.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Tarkastuspyynnöstä on oikeus periä kohtuullinen korvaus.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12. Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla. Ohjeet evästeiden käytön estämiseen löydät selaimesi omilta ohjesivuilta:

 • Firefox
 • Chrome
 • Chrome Android
 • Chrome iOS
 • Opera
 • Internet Explorer
 • iOS Safari
 • SIVUSTON KÄYTÖN TILASTOINTI

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Tilastoinnin evästeet voivat tallentaa mm. seuraavanlaista tietoa:

 • Vierailun kellonaika
 • Vieraillut sivut sivustollamme
 • Mistä vierailija saapui sivustolle
 • Mitä selainta vieralija käytti

Lisätietoa tilastoinnin keräämästä datasta löydät täältä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi