Vapaaehtoisille

”Antamamme pieni hetki aikaa lisää suuresti elämän merkityksellisyyden kokemusta”

Vapaaehtoistyömme päätavoitteena on vanhusten iän tai heikon terveyden mukanaan tuoman yksinäisyyden helpottaminen ja vähentäminen. Elämänsä merkityksellisyyden tunteminen vielä elämän ehtoopuolella sekä omassa elämässä aktiivisena toimijana oleminen on  ensiarvoisen tärkeää ja pyrimme tukemaan sitä vireän vapaaehtoistyömme avulla.

Vapaaehtoistoiminnan kautta tuemme ikääntyvän osallisuuden ja omistajuuden tunnetta omaan elämäänsä. Asukkaiden elämänlaatu varmasti paranee, koska jokaisen oma elämäntarina saa vapaaehtoisesta ystävästä kuuntelijan ja keskustelukaverin. Vapaaehtoistyön avulla ikääntyvä asukkaamme ohjataan niin halutessaan osallistumaan eri yhteisöihin ja pitämään yhteyttä haluamiinsa tahoihin omaystävänsä kanssa.

Vapaaehtoinen henkilö saa myös paljon. Hän saa elämäänsä mielekästä tekemistä, sisältöä ja yhteisön, johon kuulua. Hän pääsee käyttämään omaa elämänkokemustaan sekä osaamistaan ja tulee tämän tehtävän kautta nähdyksi arvostavin silmin.  Tervetuloa mukaan toimintaamme!

 

MIHIN VAPAAEHTOISIA TARVITAAN?

Vapaaehtoiset toimivat Elämänpuu -talon asukkaiden ulkoiluttajina ja omaystävinä sekä halutessaan vastaavat vuorollaan hartaushetkistä ja toimintatuokioista. Tavoitteena on saada jokaiselle halukkaalle talon asukkaalle omaystävä tai ulkoiluttaja.

Vapaaehtoiset mm. täydentävät vanhuksen kanssa tämän omia mieltymyksiä kartoittavaa Elämänpuu -julistetta, käyvät yhdessä läpi hänen valokuviaan ja Elämänpuu -talon asukkaat saavat kertoa omista ainutlaatuisista elämänkokemuksistaan. Vapaaehtoisvoimin järjestämme vaikkapa asukkaiden hemmotteluhetkiä ja kasvihuonekekkereitä.

Vapaaehtoisten kanssa toteutamme myös talon vuosijuhlat kuten pääsiäisjuhlat, juhannusjuhlat ja adventtijuhlat. Mukaan juhlimaan kutsumme myös asukkaiden omaiset, läheiset ja alueella asuvat ovat myös tervetulleita.

 

HALUAISIN VAPAAEHTOISEKSI, MITEN TOIMIN?

Halukkaat vapaaehtoiset haastatellaan ja perehdytetään tehtävään.  Teille järjestetään neljän illan koulutus, jonka jälkeen saatte joko oman ystävän tai ulkoilukaverin. Koulutuksen käyneenä olisi toivottavaa sitoutua toimimaan vähintään vuoden ajaksi.

Nyt kiinnostuit eli ota rohkeasti yhteyttä ja kuulet lisää!

 

sirpa.pursiainen@elamanpuu.fi

050 3256115

 

 VAPAAEHTOISTEN KOULUTUS

Vapaaehtoisille järjestetään kymmenen tunnin peruskurssi, perehdytystä sekä lisäkoulutusta.

LUE LISÄÄ VAPAAEHTOISTEN KOULUTUKSESTA