Yhdistyksen historiaa

Kristillinen Palvelukotiyhdistys Elämän puu ry.n  perustamiskokous pidettiin 10.1.2000.  Kristillinen palvelukotiyhdistys Elämän puu ry sai aikoinaan alkunsa rukouksesta ja kehotuksen kokemuksesta, että Tampereelle tulee rakentaa palvelukoti, jossa ikääntyvä voi elää todeksi kristityn elämää toimintakyvyn heikennettyä.

Suunnittelu ja rakentaminen käynnistyi nopeasti. Palvelutalo Elämänpuun peruskiven muuraustilaisuus pidettiin 23.8.2002 ja  Elämänpuun palvelutalo valmistui Tampereelle Jankan alueelle 9.5.2003. Rakentamisen rahoitukseen osallistuivat Valtion Asuntorahaston  ARA sekä Raha-automaattiyhdistys RAY.  Toiminta käynnistyi  Tampereen kaupungin ostopalvelusopimuksen pohjalta ja ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon  3.6. 2003.  Alkujaan talon asukasluku oli 52. Tällä hetkellä yksikössä on 23 palveluasumisen paikkaa sekä 23 tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Ikäihmisten toiveena oli saada palvelutalo, joka on kodinomainen ja turvallinen ja jossa on huolenpitoa, toiminnallisuutta ja osallistumisen mahdollisuudet oman voinnin ja toimintakyvyn mukaan.  Yhdistys on aina pitänyt tärkeänä itsemääräämisoikeuden kunnioitusta loppuun asti sekä yhteisöllisyyttä. Yhdistys halusi luoda kodin, jonne on helppo tulla ja jossa autetaan kotiutumaan uuteen asumismuotoon ja palveluihin.

Näin syntyi samalla ajatus yhdistyksen toteuttamasta vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoistoiminnalla vastataan vanhusten arkeen ja päivittäisiin hyvinvoinnin tarpeisiin. Elämän puussa se tarkoittaa mm. erilaista viriketoimintaa, hengellistä toimintaa, vanhuksen kanssa ulkoilua ja liikkumista, erilaisia keskusteluryhmiä ja yksittäisiä keskusteluja ja läsnäoloa ja tukea eri tilanteissa. Aikoinaan ensimmäinen vapaahtoistyön liittyvä hanke alkoi 28.1.2003, joka oli nimeltään Filia. Hankkeen tavoitteeksi kirjattiin asumisvalmennuksen lisäksi kaikinpuolinen vanhusten elämänlaatua vahvistava toiminta.  Hankkeen myötä vapaaehtoistoiminnan merkitys ja tärkeys vahvistui.